Algemene Voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

 

Klachtenregeling

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Heeft u suggesties voor verbetering of wilt u een klacht indienen? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

 

Klokkenluidersregeling

Voor het (anoniem) melden van vermeende onregelmatigheden kunt u gebruik maken van de klokkenluidersregeling.